Politika e sponsorëve të sitit

Site vlerëson faktin se kompanitë e produkteve të konsumit kanë ndikim të rëndësishëm mbi shëndetin e konsumatorëve. Sponsorizimi i Faqes vjen në formën e reklamimit, i cili mundëson që Site të ofrojë lexuesve të tij me përmbajtje informative dhe relevante pa pagesë.

Vetëm faqja fokusohet në sigurimin e sponsorëve të tyre me mundësi për të shitur produktet dhe shërbimet e tyre tek konsumatorët.

Rrjeti synon krijimin e një platforme që lexuesit mund ta përdorin për të fuqizuar veten. Politika e sponsorizimit i mundëson rrjetit të vazhdojë të rritet dhe të zgjerohet. Përmbajtja edukative e gjetur në faqen e internetit edukon lexuesit duke i lejuar ata të bëjnë zgjedhje të informuara për shëndetin dhe jetën.

Bisedimet e sitit mbi tema të ndryshme përfshijnë aktivitetin fizik, dietë të shëndetshme, sigurinë dhe parandalimin, dhe mirëqenien. Rrjeti gjithashtu siguron lexuesin e saj me këshilla se si të arrihet një mënyrë jetese e balancuar dhe e shëndetshme.

Qëllimet e sitit

Rrjeti synon të rrisë shëndetin e lexuesve nga e gjithë bota duke u ofruar atyre përmbajtje arsimore për shëndetin.
Site fokusohet në zhvillimin e materialeve dhe mjeteve të besueshme dhe përkatëse për shëndetin. Përmbajtja edukative duhet të bazohet në fakte, punë kërkimore të fundit, dhe statistika shëndetësore.
Rrjeti gjithashtu fokusohet në dërgimin e lexuesve të saj mesazhe pozitive shëndetësore.

Politika editoriale dhe zhvillimi i përmbajtjes

Sipas politikës së rrjetit, përmbajtja shkruhet dhe rishikohet nga redaktorët e saj të kualifikuar në çdo kohë.

Dhënia e informacioneve shpjeguese për affiliate

Dhënia e informacioneve shpjeguese zbatohet në faqen e internetit të rrjetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të dy versionet mobile dhe në internet të faqeve të internetit. Dhënia e informacioneve shpjeguese është dhënë për të ndihmuar në zbulimin e marrëdhënieve financiare të rrjetit me bashkëpunëtorët e tij, sponsorët, reklamuesit dhe palët e treta që shfaqen në faqen e internetit.

Disa nga artikujt në faqen e internetit janë të lidhura me disa shërbime dhe burime që fokusohen në ndërtimin dhe promovimin e markave dhe produkteve. Rrjeti i takon programeve individuale të zgjedhura të shoqërive. Bëhet një komision kur një lexues vendos të blejë nëpërmjet lidhjeve të shoqëruara. Site plotësisht zbulon marrëdhëniet e tyre me reklamuesit dhe siguron lexuesit se çdo incentivë financiare nuk ndikon në atë që është publikuar rreth produktit apo shërbimit.

Palët partnere janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë që Site e konsideron të nevojshme. Lexuesit mund t’i përcjellin pyetjet, komentet ose shqetësimet tek stafi në sit nëpërmjet formës online. Përdoruesit mund të bëjnë pyetje edhe para se të bëjnë një blerje nëpërmjet lidhjeve të shoqëruara të siguruara në faqen e internetit.

Lexuesit këshillohen të mos përdorin informacionin e dhënë në faqen e internetit si zëvendësim për këshilla mjekësore profesionale ose trajtim për ndonjë gjendje shëndetësore. Informacioni që gjendet në faqen e internetit nuk duhet të përdoret për të diagnostikuar ose trajtuar ndonjë gjendje mjekësore pa u konsultuar me një ekspert mjekësor të kualifikuar.